• E-adnoddau

    E-adnoddau

    Gwybodaeth am hygyrchedd a defnyddio e-adnoddau

    E-adnoddau

Mae llyfrgelloedd ym mhob prif ysbyty yng Nghymru, ac maent yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar, defnyddiol ac o ansawdd uchel i helpu â gofalu am gleifion, addysg, hyfforddiant ac ymchwil.

Gall staff GIG Cymru a myfyrwyr israddedig iechyd sydd ar gyfnod lleoliad clinigol ymaelodi â'r llyfrgelloedd. Cysylltwch â'ch llyfrgell leol i ymaelodi ac am wybodaeth bellach.

Rhagor am Lyfrgelloedd

Am Lyfrgelloedd  |  Beth ydym yn ei wneud  |  AWHILES

Mae llyfrgelloedd ym mhob prif ysbyty yng Nghymru, ac maent yn cynnig gwasanaeth ymateb cyfeillgar, defnyddiol ac o ansawdd uchel i helpu â gofalu am gleifion, addysg, hyfforddiant ac ymchwil.    

Chwilio llyfrgelloedd

 

Llyfrgelloedd

Mae e-adnoddau llyfrgelloedd ar gael ar lefel leol a chenedlaethol. Mae gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd amrywiaeth eang o adnoddau electronig e.e. e-lyfrau, e-gyfnodolion, cronfeydd data. Oherwydd gofynion trwyddedu'r cyhoeddwr, nid yw'r rhain ond ar gael i aelodau'r llyfrgell.

E-adnoddau GIG Cymru  |  E-adnoddau Prifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am e-adnoddau

Mae Gwasanaeth Estyn Gwybodaeth a Llyfrgelloedd Cymru-Gyfan yn bartneriaeth rhwng llyfrgelloedd iechyd GIG Cymru a Phrifysgol Caerdydd sy'n darparu gwybodaeth iechyd i helpu â gofal cleifion, addysg, hyfforddiant ac ymchwil ar gyfer staff GIG Cymru, a staff a myfyrwyr ar gyfnod lleoliad Prifysgol Caerdydd.

Beth ydym yn ei wneud  |  Arddangos  |  Cynadleddau

Rhagor o wybodaeth am AWHILES

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

We are delighted to announce the launch of the All-Wales Medical Trainer Agreement.

Five years to the day...

The latest edition of the newsletter has now been published and can be accessed...

The Wales Deanery will be hosting a two day Sharing Training Excellence in Medical Education (STEME) Conference at...

Deoniaeth Cymru ar Twitter

Back to top