• E-adnoddau

    E-adnoddau

    Gwybodaeth am hygyrchedd a defnyddio e-adnoddau

    E-adnoddau

Mae llyfrgelloedd ym mhob prif ysbyty yng Nghymru, ac maent yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar, defnyddiol ac o ansawdd uchel i helpu â gofalu am gleifion, addysg, hyfforddiant ac ymchwil.

Gall staff GIG Cymru a myfyrwyr israddedig iechyd sydd ar gyfnod lleoliad clinigol ymaelodi â'r llyfrgelloedd. Cysylltwch â'ch llyfrgell leol i ymaelodi ac am wybodaeth bellach.

Rhagor am Lyfrgelloedd

Am Lyfrgelloedd  |  Beth ydym yn ei wneud  |  AWHILES

Mae llyfrgelloedd ym mhob prif ysbyty yng Nghymru, ac maent yn cynnig gwasanaeth ymateb cyfeillgar, defnyddiol ac o ansawdd uchel i helpu â gofalu am gleifion, addysg, hyfforddiant ac ymchwil.    

Chwilio llyfrgelloedd

 

Llyfrgelloedd

Mae e-adnoddau llyfrgelloedd ar gael ar lefel leol a chenedlaethol. Mae gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd amrywiaeth eang o adnoddau electronig e.e. e-lyfrau, e-gyfnodolion, cronfeydd data. Oherwydd gofynion trwyddedu'r cyhoeddwr, nid yw'r rhain ond ar gael i aelodau'r llyfrgell.

E-adnoddau GIG Cymru  |  E-adnoddau Prifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am e-adnoddau

Mae Gwasanaeth Estyn Gwybodaeth a Llyfrgelloedd Cymru-Gyfan yn bartneriaeth rhwng llyfrgelloedd iechyd GIG Cymru a Phrifysgol Caerdydd sy'n darparu gwybodaeth iechyd i helpu â gofal cleifion, addysg, hyfforddiant ac ymchwil ar gyfer staff GIG Cymru, a staff a myfyrwyr ar gyfnod lleoliad Prifysgol Caerdydd.

Beth ydym yn ei wneud  |  Arddangos  |  Cynadleddau

Rhagor o wybodaeth am AWHILES

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

The latest edition of the newsletter providing information on CPD opportunities for trainers is available...

HEIW, in collaboration with the GMC, is hosting the 2019 Quality Conference on Monday, 11th March 2019.  

...

We are delighted to announce the launch of the All-Wales Medical Trainer Agreement.

Five years to the day...

Back to top